BigTRI'nin K-AUS Çözümleri

Nov 07, 2022

Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri (K-AUS)(C-ITS), tüm yol kullanıcıları için daha fazla güvenlik, daha az trafik sıkışıklığı ve yollarda daha düşük emisyon sağlamaktadır. Bu nedenle, BigTRI, Ar-Ge'de VeNIT Lab ile, otoyollar ve şehir içi saha uygulamaları için büyük kuruluşlar ile ve mevzuat ve yasal hazırlık için düzenleyici kuruluşlar ile işbirliği yapmaktadır.
BigTRI, yalnızca V2X özellikli araçlara değil, aynı zamanda tüm ağ bağlantılı araçlara C-ITS çözümleri sunmaktadır. Kaza önleme, yol güvenliği ve trafik etkinliğine yönelik her türlü durum için yarar sağladığı gibi ambulans, itfaiye, polis gibi tüm acil servisler için de etkin bir şekilde kullanılacaktır.


BigTRI geliştirdiği teknoloji ve servislerin sahada gösterimini de yapmaktadır. BigTRI, yenilikçi teknolojileri geliştirip test ederek tüm yol kullanıcılarının güvenliğini sağlamaktadır.

 

#v2x #CAV #connectedcars #connectedvehicles #aus #akillisehir #akilliulasim #baglantiliaraclar