BRIGHTER project has been selected to be funded

Sep 07, 2022

Ufuk Avrupa Programı, Key Digital Technologies (KDT) çağrıları başvuru sonuçları açıklandı. Rekabetin yüksek olduğu "HORIZON-KDT-JU-2021-2-RIA" çağrı başlığında BigTRI’nin proje ortağı olarak yer aldığı “BRIGHTER: Breakthrough in micro-bolometer imaging” başlıklı projemiz desteklemeye uygun görüldü. 5 ülkeden 16 kuruluşun yer aldığı 19.2 milyon € bütçeli projede Türkiye'den ayrıca Marmara Üniversitesi VeNIT Lab yer almaktadır.

Kızılötesi görüntüleme çözümleri giderek yaygınlaşmakta, inovatif çözümlerin geliştirilmesine imkan sağlamaktadır. Mikro bolometre sensörleri, kompakt, hafif, düşük güçlü, güvenilir ve uygun fiyatlı kızılötesi görüntüleme bileşenleri olup, BRIGHTER’da, soğutulmuş muadilleriyle performans farkını azaltan mikro-bolometre çözümleri geliştirilecektir. Piksel teknolojisi, Read Out Integrated Circuit, düşük güçlü kenar görüntü sinyali işleme elektroniği, optik ve görüntü işleme algoritmaları geliştirilecektir. Uç Bilişim (Edge Computing) ile saha uygulamalarında etkin ve hızlı görüntü işleme yöntemleri geliştirilecektir. BigTRI'nin, Yapay Zeka, Haberleşme, Görüntü İşleme, Uç Bilişim ile katkı vereceği projede, VeNIT Lab’in birlikte gerçekleştireceği “Bağlantılı Otonom Araçlarda Görüntü İşleme” ve “Akıllı Kavşak/VRU Emniyeti İçin Görüntü İşleme” saha uygulamaları ile proje çıktılarının testleri ve değerlendirilmesi yapılacaktır. Proje, Avrupa'nın kızılötesi görüntüleme endüstrisindeki pazar payını artırmasını sağlayacaktır.

---------------------------------

Horizon Europe Program, Key Digital Technologies (KDT) calls application results have been announced. In the call title "HORIZON-KDT-JU-2021-2-RIA", where the competition is high, “BRIGHTER: Breakthrough in micro-bolometer imaging” project which BigTRI is a project partner has been selected to be funded. In the project with a budget of € 19.2 million, in which 16 organizations from 5 countries are involved, there is also Marmara University VeNIT Lab from Turkey.

Infrared imaging solutions are becoming more and more widespread, enabling the development of innovative solutions. Micro-bolometer sensors are compact, light, low-power, reliable and affordable infrared imaging components, and micro-bolometer solutions that reduce the performance difference with their cooled counterparts will be developed at BRIGHTER. Pixel technology, Read Out Integrated Circuit, low power edge image signal processing electronics, optics and image processing algorithms will be developed in the project to which BigTRI will contribute with Artificial Intelligence, Communication, Image Processing and Edge Computing. The "Image Processing in Connected Autonomous Vehicles" and "Intelligent Intersection/VRU Safety" field applications, which will be carried out jointly by VeNIT Lab, and the project outputs will be tested and evaluated. The project will enable Europe to increase its market share in the infrared imaging industry.