DECICE project has been selected to be funded

Jul 26, 2022

Ufuk Avrupa Programı, Küme 4: Dijital, 2022 yılı çağrıları başvuru sonuçları açıklandı. Rekabetin yüksek olduğu ve 63 başvurunun yapıldığı "HORIZON-CL4-2022-DATA-01-02: Cognitive Cloud: AI-enabled computing continuum from Cloud to Edge (RIA)" çağrı başlığında BigTRI’nin proje ortağı olarak yer aldığı “DECICE: Device-Edge-Cloud Intelligent Collaboration framework” başlıklı projemiz desteklemeye uygun görüldü. 6 ülkeden 13 kuruluşun yer aldığı 5.93 milyon € bütçeli projede Türkiye'den ayrıca Marmara Üniversitesi VeNIT Lab yer almaktadır.

Bulut Bilişim ve Uç Bilişimin giderek yaygınlaşmasıyla birlikte ultra düşük gecikme süresi, güvenlik ve konum farkındalığı (özellikle, Akıllı Şehir, otonom araçlar ve endüstriyel otomasyon gibi uygulamalar için) giderek daha büyük önem kazanmaktadır. DECICE'ta, Uç Bilişim (Edge Computing) ve Bulut Bilişim (Cloud Computing) için otomatik ve uyarlanabilir optimizasyon sağlayan bir yapı (Bilişsel Bulut: Buluttan Uç'a AI-etkin bilgi işlem sürekliliği) ve ilgili bileşenleri geliştirilecektir. BigTRI olarak, Yapay Zeka, Dijital İkiz ve Haberleşme Optimizasyonu ile katkı vereceğimiz projede, Uç ve Bulut Bilişim mimarisinde sistemin bütününü izlemeye imkan veren Dijital İkiz ile Yapay Zeka tabanlı kaynak yönetimi ve planlayıcısı geliştirilecektir. Ayrıca, “Bağlantılı Otonom Araç” ve “Akıllı Kavşak/VRU Emniyeti” saha uygulamaları ile proje çıktılarının testleri ve değerlendirilmesi yapılacaktır.

---------------------------------

Horizon Europe Program, Cluster 4: Digital, 2022 calls application results have been announced. In the call title "HORIZON-CL4-2022-DATA-01-02: Cognitive Cloud: AI-enabled computing continuum from Cloud to Edge (RIA)", where the competition is high and 63 applications were made, “DECICE: Device-Edge-Cloud Intelligent Collaboration framework” has been selected to be funded. In the project with a budget of € 5.93 million, in which 13 organizations from 6 countries are involved, there is also Marmara University VeNIT Lab from Turkey.

With the increasing prevalence of Cloud Computing and Edge Computing, ultra-low latency, security and location awareness (especially for applications such as Smart City, autonomous vehicles and industrial automation) are becoming more and more important. At DECICE, a framework (Cognitive Cloud: AI-enabled computing continuum from Cloud to Edge) and related components will be developed that provides automatic and adaptive optimization for Edge Computing and Cloud Computing. As BigTRI, we will contribute to the project with Artificial Intelligence, Digital Twin and Communication Optimization. Digital Twin and Artificial Intelligence based resource management and planner will be developed, which allows monitoring the entire system in Edge and Cloud Computing architecture. In addition, "Connected Autonomous Vehicle" and "Intelligent Intersection/VRU Safety" field applications and project outputs will be tested and evaluated.